ALF PRØYSEN

Musevisa. Tegninger av Willie Nordrå.

. .

242300

Navn og noen ord (i barnehånd) på forsatsbladets verso. Omslag av Willie Nordrå.

På lager