(MUNTHE, GERHARD) Norske Folkeviser skrevne og illustrerte av Gerhard Munthe.

. .

242254

Enkelte svake skraper på deklene og ryggen. Forøvrig et meget pent og stort sett uoppskåret eksemplar. Trykt i 200 eksemplar, dette er nr. 72.

På lager