LAURITZ JOHNSON

Mens vi venter.

. .

31124

Debut. Lauritz Jacob Johnson, 1902-1992, den kjente NRK-medarbeider «Onkel Lauritz».

På lager