ERNST MANKER

Medmänniskor i Norr.

. .

247009

Bibliofilutgave, 178 av 360 nummererte eksemplarer. Inneholder 2 signerete originallitografier i syv farver av Folke Ricklund og 1 signert originalradering av Jan Manker. Fotografiene i hovedsak tatt av Ernst Manker.

På lager