MONRAD NORDERVAL

Mannen og båten.

. .

249025

Med norske fangstmenn og fiskere på tokt til Sjetland, Færøyene, Island og Grønland. Lang dedikasjon fra Monrad Norderval på tittelblad, datert New York 15/12-58.

På lager