(M. GALLUS)

M. Gallus 100 år. 1847 – 1. november – 1947. Kirurgiinstrumentmaker. En håndverksbedrifts utvikling gjennom 100 år. Fortalt av Kai Nyquist.

. .

251378

På lager