(LUOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA) LKAB i bild.

. .

607196

Bildtexterna är skrivna av Sven-Eric Brunnsjö, som också tilsammans med Tore Johnson och Anders Hall svarat för redigering och bildurval. Foto: Tore Johnson, Börje Rönnberg, Sven-Eric Brunnsjö, Gunnar Eriksson, Seved Walther och Ch. Schäfer.

På lager