(LISLEHERAD KYRKJE) Minneskrift til vigsla av Lisleherad kyrkje 7.juni 1954.

. .

57377

Hilsen på tittelbl.

På lager