(LINDERUD) Linderud stiftelse. 23 siders illustrert hefte om Linderud gård. Trykket ved Centraltrykkeriet i Oslo, trolig på begynnelsen av 1960-tallet.

. .

605314

Lukket rift ved ryggen.

På lager