HENRIETTE SCHØNBERG ERKEN

Levningers anvendelse samt lidt om opbevaring og hermetisk nedlægning.

. .

248727

‘…Naar saa husmoren gaar sin morgenrunde, sin morgeninspektion i huset, ser hun straks alle levninger og finder anvendelse for dem. Intet spiseligt maa slaaes i skyllebøtten eller i vasken…’ Notaker 117.

På lager