LEVENDE FORTID I NUTIDENS BERGEN. Redaktør: Gran Bøgh. Illustr. av Fridtjof Sælen. Fargereproduksjoner etter gamle malerier og tegninger.

. .

22524

På lager