Harry Harsson

Lensherren. Historisk roman fra Bergen under hansaveldet.

. .

245585

Ded. fra Harry Harsson (forfatteren) på forsatsblad.

På lager