(LARVIK) LARVIKS HISTORIE I-III. Redigert av Oscar Albert Johnsen.

. .

12979

Bd. II falmet på ryggen. Svak plett på fordekkelen av bd. I, ellers et pent sett.

På lager