ERIK OLSEN

Lægmandsanvendelsen i ligningsforvaltningen. En retsvidenskabelig undersøgelse af lægmandsinstituttet i et nordisk-komparativt perspektiv.

. .

50442

På lager