NIC. FRED. SEV. GRUNDTVIG

Kvædlinger eller Smaakvad ved…Præst.

. .

10844

Tittelfelt nær slitt bort. Skraper på skinnet på ryggen/ved hjørner/kapitéler. Blekkflekk på tittelbl. og de neste 5 sidene. Svak skjold i øvre marg av materien.

På lager