ELSE KAI SASS

Kunstforstaaelse. Maleri.

. .

406113

Hilsen fra forfatteren til Leif Østby på smusstittelbladet.

På lager