KUNSTENS HISTORIE I DANMARK. Redigert af Karl Madsen.

. .

225781

Navn på sm.tittelbl. Lite navnestempel på sm.tittelbl. Små skraper på skinnet, ellers et pent eks. Inneholder: J. Kornerup: Middelalderens Fresko- og Kalkmalerier. Francis Beckett: Fra Reformation til Kristian IV./Vor Tids Malerkunst. Karl Madsen: Malerkunst i det 17. Aarhundrede/…i det 18. Aarhundrede./Eckersberg og hans Skole./Den nationale Kunst. A. Røder: Malerkunst paa Abildgaard og Juels Tid. Emil Hannover: Evropæerne.

På lager