KULTURARBEID I FINNMARK. Utredning av et arbeidsutvalg nedsatt av fylkesutvalget. Arbeidsdokument til fylkesplanen for Finnmark.

. .

51028

På lager