KRIGEN 1939-1945. Bind 1-4. Hovedred.: Ragnvald Lundström. Norsk red.: Torolf Elster.

. .

11540

Skrifen på ryggen av bd. IV avskrapet, ellers et pent sett.

På lager