F. J. VON ARKEN

Korrt Afhandling om Det bästa Eldsläcknings sätt Med Därtil lämpad Brand-Redskap Och nödig Brand-Ordning Af…

. .

249910

Gammelt navnetrekk (F(?) J: v: Arken) på forsats. ‘…Sedan jag tre gångor warit utsatt för farliga eldswådor, som hotade at lägga hela min gård i aska, war det ej underligt om all min hug och omtanka wäcktes at försökningswis bjuda til, om möjeligt wore, påfinna några medel både at förwara sig för eldswåda och i hast släcka en upkommen stark eld, hwartil jag efter hand sökte bana mig wägen genom små försök, til dess en olycklig händelse i Örebro stad år 1790 påkallade min åtgärd i stort…’. Den første og største plansjen (34,7 x 25,2 cm.) viser assessor Arken den 27. oktober 1792 i Stockholm, i nærvær av bl.a. kongen, i ferd med å utprøve sitt nye slukningsmiddel. De to andre plansjene viser brannredskaper. En usedvanlig velholdt bok med plansjene i perfekt stand.

På lager