HANS BØRLI

Kont – Jo. Viser og vers fra tømmerskogen.

. .

226192

En liten lukket rift i øvre marg på vareomsl., ellers et meget pent eks. Bokutstyr og illustrasjoner ved Fr. Tidemand-Johannessen.

På lager