PER BRONKEN

Kom drikk også mitt blod.

. .

10755

Svak solstripe på bakomsl., ellers et fint eks. Harald Sverdrups trykte ex libris på smusstittelbladet. Debut. Per Bronken, 1935-, sceneinstruktør og forfatter.

På lager