KOKEBOK I BILDER. Med 500 fotografier i farver og sort hentet fra Good Housekeeping´s Picture Cookery. Gjennomsett og bearbeidet av Olga Ambjørnrud.

. .

220253

Spesialutgave fra Mesna Margarinfabrikk A/L, Lillehammer. På fordekkelen: ‘Kokebok i bilder fra Mesna Margarinfabrikk A/L, Lillehammer’, samt reklame: ‘Vitarik margarin. God på brødet, sikker i pannen’. Interfoliert 4 sider med bilder fra fabrikken.

På lager