FRIDTJOF NANSEN

Klima-vekslinger i historisk og postglacial tid. Avhandlinger utgit av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. I. Matem.-Naturvid. Klasse 1926, No 3. Utgit av Fridtjof Nansens Fond.

. .

605273

På lager