CHR. MORGENSTIERNE MUNTHE

Kilde-register til norsk slegtshistorie. Ved bureauchef, kaptein C. M. Munthe.

. .

245289

Navnetrekk på første blad. Særtrykk av Norsk personalhistorisk tidsskrift.

På lager