J. H LYSHOEL

(KIHLE, HARALD) Harald Kihle.

. .

246179

Ded. fra ‘Søren’ (Henrik Sørensen) på forsatsblad. Dedikasjon også fra Harald (Kihle) under frontispiece.

På lager