THEODORE C SORENSEN

(KENNEDY, JOHN F.) Kennedy. Med forord av Halvard Lange.

. .

51163

Forlagsstempel på forsatsbl.

På lager