HANS JACOB NILSEN

(IBSEN) Peer Gynt. Eit anti-romantisk verk. Harald Sæverud: Ny musikk til «Peer Gynt». Henrik Rytter: «Peer Gynt» på nynorsk.

. .

23469

Andre (noko endra) opplag av heftet som vart prenta i samband med å førebu «Peer-Gynt»-framsyninga på Det Norske Teatret 2. mars 1948. «Undertittelen -«Eit antiromantisk verk» – har eg valt for å streka under mitt hovudsyn på tittelrolla og musikken. Det er sjølvsagt ikkje mi meining å hevde at det ikkje finst romantikk i «Peer Gynt». Alt finst i dette rike verket.»

På lager