INGEBJØRG KASIN SANDSDALEN

I sorgens månad. Dikt.

. .

603609

‘Alt på jorda/veit om kvarandre./Stova er bunden/til låven og brønnen/med stigar som navlestrengjer./Tuntreet vaktar steinhellene/og sommaren held hausten i handa…’. Omslagstegning av Turid Hirsch.

På lager