THEODOR GRIESINGER

I höga norden. Resor och äfventyr i polarländerna.

. .

242381

Hilsen på blad innsatt før frontispiece. Schiötz 390 IV e. (Kap.) III, s. 92-137 : Tolf månader i Norge och bland lapparna, med 1 kol. plansje av bjørnejakt på ski.

På lager