ERIK AXEL KARLFELDT

Høsthorn. Dikter.

. .

208871

Navn på forsatsbl., ellers et fint eks.

På lager