W WERENSKJOLD

Hjemstavnsretten. Fortolkning af Lovene om fattigvæenet af 6 Juni 1863, første og andet Kapitel. Ny Udgave med Henvisninger til Love, Domme og Departementsskrivelser fra Aarene 1865-1890.

. .

57900

På lager