ELI I SMAABYEN

(HENSCHIEN, ELISA) Da Kristianiabørnene var i besøg hos os. Af Eli i Smabyen.

. .

226168

Liten lukket rift på ryggen. Solstripe på fordekkelen. Samt hilsen på forsatsbl. Debut.

På lager