ERAAW LESKA

(HARLOFF, RAGNAR) Fantasten.

. .

242224

Ded. til Vilhelm Krag fra forfatteren/R. Harloff, datert Bergen, 9/9-21: ‘…med takk for samtaler og brever i 1914.’

På lager