(MUNCH)

Harald Holst Halvorsen. Kunsthandler – Oslo. Universitetsgaten 14 – Privat Elisenbergveien 4. Sommermånedene: “Rønningen”, Skaatøy.

. .

251260

Avbildninger av en rekke Munch-verker.

På lager