GUSTAFVA F BECKVALL

Haandbog i Væve-Konsten, udarbeidet af…født Ekenmark. Oversat efter Foranstaltning af Selskabet for Norges Vel ved P. C. Holst.

. .

246998

3 cm. hull og to små hull på ryggen. Lite spor etter bokorm i nedre marg på noen sider. Enkelte s. med svake gulpletter. Et fint eksemplar med plansjene i meget god stand. Boken er en forøket og utbedret utgave av den svenske original som ble utgitt første gang i 1820. Sjelden.

På lager