HARALD SVERDRUP

Grønn kalender.

. .

242183

Ded. fra Harald (Sverdrup) til Bet og Hans Jørgen (Toming), datert ‘Stokke i oktoberregn 74’: ‘…med takk for grønne timer i forskjellige etasjer, vennlig hilsen Harald (Sønnesønns sønnesønn av propheten Habakuk)’. Omslag av Hans Gerhard Sørensen.

På lager