GRAFISKA YRKEN. Redaktionskomitte: Gregor Paulsson, John Kroon, Ove Persson, Akke Kumlien.

. .

609243

Ryggen litt mørknet. Ellers fin. Omhandler trykkehistorie såvel som grafiske teknikker.

På lager