E HOLM

Geistlighedens Optræden ligeoverfor Staten fra slutningen af Constantin den stores Regering indtil det Vestromerske Riges fald. En historisk skildring.

. .

208490

På lager