(FROGNERKILENS FABRIK) Tegninger af Fabrikata fra Frognerkilens Fabrik, Tyskestrand pr. Kristiania. Prisliste særskilt. Udsalg i Kristiania, Stenersgaden, No. 1. Fabrikken leverer: Alleslags Støbegods, smedbart Støbejern, Axelledninger, Remskiver og Lagere, Agerbrugsredskaber, Laase. V. Uden Forbindtlighed.

. .

226612

Noe plettet i ytre marg på omsl. og noen sider. Illustrasjoner av jordbruksmaskiner.

På lager