JAN FRIDTHJOF OG ØRNULF RASMUSSEN BERNT

Frihagens forvaltningsrett. Bind I. Innledning til forvaltningsretten. Dokumentoffentlighet. Informasjonsbehandling. Innhabilitet. Saksbehandling. Klage og omgjøring.

. .

50486

På lager