JENS THIIS

Fransk aand og kunst. Bind I-IV,1 (4 bind, alt som utkom).

. .

225750

Kun minimale skraper på skinnet og IKKE blekede rygger. Lite navnestempel på fribl. Et meget fint sett. Bind I nr. 694 av 935 eksemplarer, signert av Jens Thiis i kolofonen. Bind II – IV trykt i 985 eksemplarer, samtlige på håndgjort papir fra Van Geldern Zoonen.

På lager