FRA BARNETS Verden. Fortællinger af M. Med xylograferet Tittelbillede efter Originaltegning af H. I.

. .

609350

Uvanlig, særlig med omslagene bundet med. +medbundet: Hansen, A. L. De Kristnes Liv i Guds Ords Lys. Porsgrunn 1884. + medbundet: John Matteson: Den nye Jord eller De Helliges Arv. Anden Udgave. Michigan 1874.

På lager