J. C. (utg.) Tellefsen

Fortegnelse over de akademiske Borgere ved Norges Universitet 1813-1880. Alfabetisk ordnet med tilføiet Alder, Dimission, Examenskarakter og nuværende Stilling samt et Anhang indeholdende Oversigt over Universitetets Lærere i samme Tidsrum. Udgivet af J. C. Tellefsen.

. .

245178

Med dedikasjon fra forleggeren: “Redactionen af Morgenbladet – ærbødigst fra Forlæggeren”. Her «myldrer» det med kjente navn; fra Henrik Ibsen til Niels Henrik Abel. Uvanlig.

På lager