JOHANN CHRISTOPH GOTTSCHEDEN

Første Grundvold til den heele Verdslige Viisdom, Hvorudi Alle Philosophiske Videnskaber i deres naturlige Sammenhæng i tvende Deele bliver afhandlet. Den Theoretiske (og) Den Praktiske Deel, Med fornødne Figurer og Register forsyned. Skreven paa Tydsk af… Men nu for dens store og almindelige Nytte oversadt paa Dansk. Første gang trykt paa Dansk, paa Forleggerens egen Bekostning, efter det 3die Oplag, som er trykt til Leipzig 1739.

. .

249615

Johann Christoph Gottsched, 1700-1766, tysk magister og professor i poesi, logikk og metafysikk. Bibl. Dan. I,s.895.

På lager