FREIDRICH NOETZSCHE

Forbannelse over Kristendommen.

. .

230469

På lager