FOLKERETTSLIG TEKSTSAMLING. Buflod, Magnus, Knut Anders Sannes og Kristoffer Aasebø (red.).

. .

50225

Forleggerstempler Samling av de mest sentrale folkerettslige tekster som gjelder for Norge. Inneholder også dokumenter innenfor blant annet menneskerettigheter, internasjonal strafferett, miljørett, barnerett, kvinnerett og urfolksrett.

På lager