Eventyrskoger og villastrøk. Sør i Aker 2013. Årbok for Søndre Aker historielag.

. .

247274

To herrer midt i bildet – den ene med hatten på, den andre med hodeplagget foran seg. Den hatteløse er Peter Chr. Asbjørnsen, den andre er konsul Thomas Heftye, eier av store skoger, av Sarabråten og Frognerseteren og stifter av Den Norske Turistforening. I denne årboken åpner de to dørene til eventyrskoger og villastrøk rett utenfor Norges hovedstad […].

På lager