HALVOR J SANDSDALEN

– Etter eit menneske. Dikt.

. .

58391

Svakt brettet langs omslagets kanter, ellers et pent, uoppskåret eks. Omslaget er tegnet av Frede Schilling.

På lager