CARL KEILHAU

Et utvalg av hans dikt redigert av André Bjerke,utstyrt av Knut Yran.

. .

10082

Utgitt i 500 eksemplar signert av André Bjerke, K.Yran og Anne Raknes.

På lager